Kissi.jpg (127508 bytes)
onbekende beeldhouwer

 

 

 


 

 

 

 

Kissi-voorouderbeeld    


De Kissi (Sierra Leone/Guinee/Liberia) gebruiken voor hun erediensten beelden uit speksteen, Deze  “pompta” (doden-beelden) worden bewaard in de Tempel der Overledenen, in het centrum van de dorpen. Zij vertegenwoordigen voor de Kissi de overleden stamhoofden en notabelen. Alleen via deze voorvaderen kan men zich tot God (Hala) richten. Door ze in het midden van een dorp te plaatsen zijn ze automatisch op de hoogte van alles wat er in het dorp gebeurt.  

De onbekende kunstenaar heeft dus een belangrijk persoon willen uitbeelden. Niemand weet meer precies hoe deze notabele eruit gezien heeft. De kunstenaar geeft uitdrukking aan wat hij uit de overleveringsverhalen heeft gehoord. Om aan te tonen dat het hier om een oudere persoon gaat, geeft hij het beeld een baard. Veel Afrikanen hebben tot op hogere leeftijd nauwelijks baardgroei. Bij de “ouden” is de baard, al bestaat hij maar uit een paar haren, een heel belangrijk status symbool. Het gebruik van steen, een materiaal dat veel minder voor handen is, kostbaarder is dan hout en veel langer meegaat, geeft er ook een extra dimensie aan.  

Het belangrijkste kenmerk  van de Afrikaanse kunst is de wil om voorbij te gaan aan de vorm om door te dringen tot de essentie van het zijn. Ook hier gaat de kunstenaar voorbij  aan de exacte nabootsing, maar geeft vorm aan het symbool van de voorouder, die de tussenpersoon is tussen de gewone mens en de almachtige.  Een synthese van vorm en expressie. 

Samen met de andere
rondleiders van Den Haag Sculptuur
, heb ik een cursus
"Kunst en filosofie" gevolgd, gegeven door
Drs. Jeroen Damen.
Hier mijn aarzelende stappen op weg naar meer "kunst-kennis".
In ieder geval is het voor mij duidelijk "Meer Genieten van Beeldende Kunst".

Bronnen:

 

eisjen