skyline580b.gif (19906 bytes)

HISTORISCH STADSFRONT KAMPEN WORDT TE WATER GELATEN  DOOR WATERSCHAP GROOT SALLAND.

Het Waterschap Groot Salland heeft besloten de stad Kampen voor overstroming te behoeden door haar monumentale stadsfront op te offeren. Bij hoog water zullen straks alle historische panden van het IJsselfront onder water liggen omdat de waterkering er achter, of er dwars door heen loopt. Keukens, garages, badkamers etc.  worden afgebroken om een waterkering neer te zetten op de plek waar eens, meer dan 100 jaar geleden de oude stadsmuur stond. Volgens Waterschap Groot Salland was dit ooit "de wettige waterkering", dus leggen ze die er weer neer. 

Enkele voorbeelden:

Het Oorgat:

Hier moet één van de beweegbare waterkeringen komen omdat zij vanuit aanliggende panden dwars door deze steeg heen loopt. (klikken op de foto's geeft een groter beeld)

Oorgat02k.jpg (87201 bytes)

De waterkering is het grijze betonblok dat tussen deze twee panden, rechts,  naar voren komt.

 

Oorgat04k.jpg (78074 bytes)

Het grijze betonblok van de linker foto is hier
 links onder, van boven af, op de foto zichtbaar. 
Men is hier bezig met de basis voor de beweeg-
bare kering die dwars door de steeg, naar het
achterliggende pand aangelegd moet worden. 
Van daaruit loopt de waterkering, dan weer 
naar rechts de achterliggende panden in.

 

Oorgat05k.jpg (98112 bytes)
De basis van de waterkering wordt
 hier aangelegd.

Een doorkijk, door de steeg   
"het Oorgat"    

Oorgat12k.jpg (122202 bytes)
Overloopput.jpg (114727 bytes)
Constructie van de "overloopput" in het 
beweegbare gedeelte in het Oorgat. 
Hierop komen ook alle rioleringen uit. 
Dus bij hoog water is het zeer goed mogelijk 
dat de toiletten en gootstenen  in de omringende 
huizen hierdoor "gevoed" worden 
en gaan overlopen. 
Niet alleen de omringende bewoners kunnen
sceptisch kijken.... :-)
sceptisch.jpg (173116 bytes)
 

Hoe de waterkering (het hierboven al genoemde grijze betonblok, vanaf de kade naar 
het Oorgat loopt is hieronder zichtbaar.

Sabkade19En20bK.jpg (74824 bytes) Sabkade19En20aK.jpg (71823 bytes)
Het grijze betonblok, de waterkering, 
gaat door het linkerpand.
De waterkering van dichtbij

 

De Bloemist aan het Van Heutzplein:

BloemistK.jpg (100874 bytes)
Rechts is de voorgevel nog zichtbaar,
de rest is afgebroken omdat de vloer en
de achtermuur de waterkering gaan vormen.

Het restant van de bovenverdieping  
en de achtermuur van   
dichterbij   

Bloemist02k.jpg (89474 bytes)
 

Dwars door de tuinen van de Sablonièrekade:

Een logboek van een bewoonster.

 

Voor achtergrondinformatie van bewonerszijde


Laatst bijgewerkt: 09/02/02 
Eisjen