Dr. Fred P.M. van der Kraaij             

 


Ontwikkelingseconoom (1970 afgestudeerd, 1983 cum laude gepromoveerd, Universiteit van Tilburg).

en

Afrikanist : economie, politiek, geschiedenis, cultuur. 

Huidige functie: Inspecteur IOB - 
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevalutie, Ministerie van Buitenlandse zaken.

Ruim vijfendertig jaar ervaring met ontwikkelingsproblematiek en -samenwerking: 

2003 - heden Inspecteur/Evaluator Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)
 
2001 - 03 Senior macro-econoom, Directie Sub-sahara Afrika, Ministerie van Buitenlandse Zaken; ambtelijk adviseur, Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV).
  
1999 - 01 Senior Adviseur, Global Coalition for Africa (Washington DC, VS).
 
1991 - 99 Ministerie van Buitenlandse Zaken: beleidsvoorbereiding (DGIS/SA) en -evaluatie (IOV/IOB) in diverse landen w.o. EthiopiŽ, Ghana, Oeganda, Pakistan.
 
1975 - 91 West Afrika:
onderwijs & onderzoek, projectplanning, 
-uitvoering en -monitoring in diverse landen w.o. Burkina Faso, Mali, Senegal, Liberia.
 
1972 Sahel:
studiereis
 
1968 - 75 Latijns-Amerika:
studiereis en redacteur Clat-nieuws.
 

Twintig jaar buitenlandervaring: gewerkt in en met Afrikaanse nationale structuren (ministeries, staatsondernemingen, universiteit), internationale organisaties (Wereldbank, Europees OntwikkelingsFonds), 'n (Duits) consultancy bureau, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Directoraat Generaal Internationale Samenwerking; ambassade), in engelstalige, franstalige en spaanstalige landen.

Werkzaamheden: 

1991 - 2003
 • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling,
  -uitvoering en -evaluatie;  
 • macro-economische analyses en
  -beoordelingen, advisering over o.a.
  Wereldbank, IMF, Afrikaanse Ontwikkelingsbank;
 • inhoudelijke en logistieke organisatie internationale conferenties (o.a. Senegal, Nigeria, Zuid-Afrika, Botswana).
1972 - 1991
 • onderwijs en onderzoek 
  (universiteit; promotieonderzoek);
 • adviseursfuncties binnen Afrikaanse nationale ministeries (Planministerie, Ministerie van FinanciŽn) en Nederlandse ambassade (plattelandsontwikkeling, macro-economie, politiek); 
 • planning en uitvoering van ontwikkelingsprojecten.

Werkervaring betrekking op: onderwijs, onderzoek, openbare financiŽn, economische hervormingen, landbouw, veeteelt, bosbouw, milieu, gezondheid, urbanisatie, AIDS, institutionele ontwikkeling, buitenlandse particuliere investeringen, economische geschiedenis, projecthulp, programmahulp,  planning en evaluatie, IFIs, samenwerking van donoren en  harmonisatie van donorprocedures en -interventies. 

Publicaties betreffen wetenschappelijke en andere publicaties, artikelen, boeken, boekrecensies, rapporten en bijdragen aan colloquia. Verder publiek optreden via paneldiscussies, lezingen, (gast-)college aan Universiteit Twente (Industrialisatie in Sub-Sahara Afrika) en deelname aan internationale conferenties.

Bijzondere ervaringen hebben betrekking op niet alledaagse evenementen zoals vier geslaagde staatsgrepen in Afrika, een mislukte staatsgreep, een grensoorlog, een volksopstand, gewelddadige stammentwisten, en de openbare executie van 7 rituele moordenaars/kannibalen.

Vrije tijd wordt besteed aan hobby’s: sport, muziek, lezen & onderzoek: geschiedenis van Afrika, Nederlandse expansie overzee (Afrika), Nederlandse aandeel slavenhandel, negers in de Nederlanden (15e, 16e eeuw), jazzgeschiedenis, en cartografie.

 

mail address

   

   ęę vdk@wxs.nl


Laatste keer bijgewerkt door fpm: 27/05/08