Titel

   

 

 
 


De mythe van OSIRIS  


 


De mythe van Osiris is het bekendste verhaal uit het oude Egypte en gaat over zijn dood en wederopstanding - een thema dat de dagelijkse cyclus weerspiegelt van het 'sterven' van de zon bij zonsondergang en zijn 'geboorte' bij zonsopkomst. Osiris was niet alleen god van het koningschap en de levenskracht van de farao, hij was de personificatie van de vruchtbaarheid van het land en de geest van de vegetatiecyclus. Als heerser over het dodenrijk schonk hij hen, die de onsterfelijkheid hadden verdiend door hun zuivere levenswandel, nieuw leven. 

Van 6 mei – 17 juni is op de vierde etage van de Openbare Bibliotheek aan het Spui te Den Haag een expositie te bezichtigen over het boek: de mythe van Osiris. Deze bibliofiele uitgave ontstond dit jaar tijdens de cursus etsen op het Atelier Jan Naezer. Iedere cursist koos een tekstfragment en maakte hierbij als illustratie een ets. Aan het eind van het cursusjaar worden teksten en etsen tot een boek gebonden en beschikte iedere deelnemer over een exemplaar van deze uitgave. Voor de Openbare Bibliotheek Den Haag en de afdeling Egyptologie van de Rijksuniversiteit Leiden wordt een extra boek ingebonden. 
  
Vrijdag 6 mei wordt deze uitgave om 16.00 uur aangeboden aan de directeur van de Bibliotheek Den Haag. Aan de hand van het beeldmateriaal zal Jan Naezer het verhaal toelichten en vertellen hoe een bibliofiele uitgave tot stand komt. 
  
Eerdere boeken:

kunt u bekijken op de website van Atelier Jan Naezer


Het boek werd gemaakt door:

Robert Bink, Anne Schulte Nordholt, Anna van Aardenne, 
Drini Ruis, Cor van Dam, Joke Wolthuizen – la Rivière, 
Yvonne Riphagen, Harry J. van Adrichem, Thijs Altorf, 
Peter Carstens, Willeke van der Dussen, Ben Kloos, 
Hans Peter Roersma en Jan Naezer

Bronnen:
E. Brunner: Traut Egyptische sprookjes
Plutarchus: De Iside et Osiride

Met dank aan Dr. Olaf Kaper, docent Egyptologie Rijksuniversiteit Leiden.

 


 


 


Osiris´ kist werd tijdelijk verborgen in de oneindige velden met 
papyrus en riet, in de stilte van de delta van de Nijl.
(Peter Carstenslijnets, aquatint)


Aan de bron vlocht zij hun haren en balsemde hun huid met 
de geur die zij zelf verspreidde. 
(Joke Wolthuizen – la Rivière,  lijnets)

 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 10/01/10  Eisjen