Onzorgvuldigheden:

Het Waterschap vergiste zich in een bedrag van 50 miljoen gulden voor de waterkering bij Ramspol.

Het Waterschap ontkende dat de waterkering bij Ramspol een verhoging van het waterniveau bij Kampen met 30 cm betekende. De Raad van State bevestigde dit.

Het Waterschap zegt in juni '97 in de lokale krant met betrekking tot de keuzes tussen de twee mogelijke waterkeringen (voor de huizen, of achter de huizen langs): "Er is nog helemaal niets zeker. Beide oplossingen zijn nog volledig in beeld." Tegelijkertijd ontvangt één van de eigenaars van een pand aan het IJsselfront een brief van het Waterschap, waarin wordt medegedeeld dat in april '97 is besloten dat zijn pand buitendijks ligt De stemming over de waterkering moet dan ook nog plaats vinden.

Het Waterschap heeft jaren waterschapslasten geheven, omdat het de kadebewoners als binnendijks-wonenden beschouwde. Zonder enige nadere verantwoording af te leggen kregen bewoners te horen buitendijks te liggen. De over een periode van 5 jaar betaalde "waterkeringomslag" werd teruggestort.

Hoe kan men bij al deze ONZORGVULDIGHEDEN beweren ZORGVULDIG de "minst dure, veilige en cultuur respecterende oplossing" gekozen te hebben?


"Het Waterschap houdt één en ander onder Water!"