Verkiezingen.jpg (26760 bytes)

Verkiezingen:
Een tragikomedie

 

 

 

 

    Relevante links

 

Er wordt eindeloos over geschreven, nog meer over gezegd op TV en waarom zou ik dan achterwege blijven.....?

De kern van dit epistel is echter een samenvatting van het prachtige overzicht in de Washington Post van vandaag (12.11.00) over het "hoe, wat en waarom" van wat er nog te gebeuren staat, dat ik jullie niet wil onthouden. Maar eerst wat opmerkingen.

Een democratische County Election Supervisor, mevrouw Theresa LaPore, ontwerpt een onduidelijk stembiljet, de Butterfly Ballot, waardoor de hele wereld in rep en roer raakt en zij en haar collega's momenteel onder politie escorte naar hun werk gaan.

Bij onduidelijkheid mag een mens steun verwachten in een belangrijke situatie. Zo niet in Florida. Haitiaanse Amerikanen bijvoorbeeld, van wie velen voor-de-eerste-keer-stemmers waren, werden weggestuurd omdat ze de stembiljetten te ingewikkeld vonden en niemand uitleg wilde verschaffen. Vertalers horen wettelijk verplicht aanwezig zijn!

Racisme schijnt een belangrijke rol gespeeld te hebben bij het stemmen. Zwart-Amerikaanse stemmers claimen dat ze niet mochten stemmen omdat ze geen identiteits kaart bij zich hadden, terwijl blanken zonder ID dat wel mochten. Hier is al een rechtszaak over aangespannen. Zwarte kiezers, die zich wel hadden geregistreerd, werden door de politie lastig gevallen en weggestuurd omdat hun namen niet gevonden konden worden in de stembureaus. Deze groep kiezers meldt ook dat, toen zij bemerkten dat ze per ongeluk voor Pat Buchanan hadden gestemd en om nieuwe stembiljetten vroegen, dit geweigerd werd.

Het waren deze stemmen voor Buchanan in officieel "Gore gebied" die achterdocht veroorzaakten in het Democratische kamp. Buchanan zelf zegt te geloven dat zeker 3.400 stemmen in Palm Beach County, Florida, voor Gore bedoeld waren. 

De tragikomedie lijkt veroorzaakt te zijn door "laksheid van de staat, slechte financiering, verouderde technologie, slechte training en onbekwaamheid in het algemeen". Advocaat James Clayton, Bush-vertegenwoordiger in Florida, verzuchtte: "'Het is niet verbazingwekkend dat de wereld denkt dat we een stelletje idioten zijn, want we zijn het ook....., vanuit praktisch oogpunt heeft niemand enig geloof in het systeem".

 


Hoe staat het er voor en wat moet er gebeuren.

Voor velen één grote verwarring. Hieronder die beloofde samenvatting van het overzicht in de Washington Post van vandaag.

Huidige aantal stemmen (12.11.00):

Gore

49.252.780

Bush

49.036.353

 

----------------

Voordeel Gore

216.427

Huidige aantal kiesman stemmen (12.11.00):

Gore

255

Bush

246

Onbeslist

37

Die 37 onbesliste kiesman stemmen zijn:

(voor overzichtskaartje kiesmannen per staat klik hier)

Florida

25

Waar wordt herteld
New Mexico

5

Waar het verschil  
slechts 17 stemmen is
in het voordeel van
Bush zodat herteld
moet worden
Oregon

7

Waar per post gestemd
wordt en alles nog niet
binnen is.
 

37

 

De vier counties in Florida waar Gore een handtelling heeft geeist vormen een derde van het totaal van de stemmen van deze staat. Deze counties zijn voornamelijk Democratisch. In drie van deze counties (Palm Beach, Boward en Miami Dade) waren ook nog eens minstens 26.000 "undervotes", stemmen waarbij machines geen markeringen hebben kunnen ontdekken. Als er met de hand geteld wordt dan lijkt het aannemelijk dat sommige van deze gemiste stemmen gevonden zullen worden en in dit democratische gebied zouden die dan waarschijnlijk naar Gore gaan.

 


Wat gaat er gebeuren In Florida?

Maandag 13 november 2000:

De rechter beslist of Bush's eis de handmatige tellingen te stoppen  ingewilligd moet worden. Bush's argumentatie is dat het op deze manier tellen in slechts 4 van de 67 counties een ongelijke behandeling inhoudt (wat zelfs in het Republikeinse kamp gezien wordt als een "zwakke reden").

Ook op maandag wordt in 3 precincts van Boward County (een county wordt weer onderverdeeld in precincts) begonnen met handmatig tellen. Als er een verandering is in de uitslag zal er besloten worden of het hele county herteld moet worden.

Dinsdag 14 november 2000:

Deadline voor Florida om de resultaten van de stemmingen op te geven.
Miami-Dade County beslist of er handgeteld gaat worden.
Een rechter zal bekijken of dit kan onder de gegeven deadline.

Vrijdag 17 november 2000:

Moeten de buitenlandse stemmen binnen zijn. Deze Absentee Ballots waren in het verleden voornamelijk Republikeins. Aan het eind van de dag moeten deze geteld zijn.

12 december 2000:

De deadline voor Florida om zijn kiesmannen aan te wijzen.

 


Wat moet er nog op nationaal niveau gebeuren?

Eventuele hertellingen:

Naast de staat New Mexico, met een meerderheid van 17 stemmen voor Bush, zijn er nog vier staten waar de marge zo klein is dat er een hertelling geeist zou kunnen worden.

De staten die eventueel herteld kunnen worden.

Staat
Meerderheid
voor:
Aantal stemmen meer: Aantal kiesman stemmen:
Iowa Gore 4.949 7
Oregon Gore 5.756 7
Wisconsin Gore 6.099 11
New Mexico Bush 17 5
New  Hampshire Bush 7.282 4
      ---
      34

Bush zou dus in principe aan dit aantal kiesmannen genoeg hebben. Mocht hij Florida verliezen en een hertelling in bovengenoemde staten, met een totaal van 34 kiesmannen, zou in zijn voordeel uitvallen, dan compenseert dat de 25 kiesmannen in Florida.

 


Het officiële schema voor het land ziet er onder normale omstandigheden zo uit.

27 november 2000

De post moet alle stemmen van heel Oregon binnen hebben gebracht. Staatswetten bepalen dat wanneer de stemmingsmarge kleiner is dan 2800 stemmen er opnieuw gestemd moet worden.

18 december 2000

Moeten de kiesmannen stemmen. In principe moeten ze overeenkomstig de popular vote (bevolkingsstem) kiezen, maar zijn hiertoe niet in alle staten verplicht.

6 januari 2001

De voorlopige datum waarop de kiesman stemmen geteld moeten worden.

20 januari 2001

Moet een nieuwe president ingezworen worden.

Mocht er nog meer duidelijkheid gewenst zijn, kijk dan bij de Washington Post On Politics waar alles tot in detail wordt bijgehouden.

Hieronder nog een poging om het kiesman systeem uit te leggen.

Groeten vanuit een Washington waar de zon blijft schijnen

Eisjen.

Het Kiesmannen systeem.
(voor overzichtskaartje kiesmannen per staat klik hier)

Dit wordt de Electoral Vote genoemd, in tegenstelling tot de Popular Vote, het aantal stemmen van de bevolking. Volgens de laatsten zou Gore al gewonnen hebben.

Elke staat krijgt automatisch bij voorbaat 3 kiesman stemmen. Twee  omdat elke staat, hoe groot of hoe klein dan ook, 2 senatoren (Eerste Kamer) heeft en de derde omdat ze minimaal één vertegenwoordiger "representative" heeft in het House (Tweede Kamer). Het aantal representatives is afhankelijk van het aantal inwoners in de staat en bepaalt daarmee ook het aantal kiesmannen. Dat aantal representatives kan per 10 jaar veranderen, omdat om de tien jaar volkstellingen worden gehouden.

De kiesman wordt aangewezen door de lokale politieke partijen.

48 van de 50 staten hebben het systeem dat de winnaar alle kiesman stemmen krijgt. California, de grootste staat qua inwoners, heeft de meeste kiesmannen. Wordt de kandidaat daar met 50,01% meerderheid gekozen dan gaan al die 54 stemmen naar de kandidaat die de meerderheid van de stemmen had, in dit geval Gore.

Nu heb je een heleboel afgelegen staten, met weinig inwoners maar met toch wel 11 kiesmannen (Missouri bijvoorbeeld). Ik weet niet of jullie die politieke kaart op tv ook te zien krijgen, waarin het land verdeeld is in rode en blauwe kleuren. Daar kun je zien dat bijna het hele land rood gekleurd is (Bush) en slechts aan de West en Oost Kust (de hoogste concentratie van mensen) is er blauw te zien (Gore).

Eén van de redenen waarom Bush zich tijdens zijn verkiezingscampagne heel veel gericht heeft op de kleine staten is dat ze samen een behoorlijk aantal kiesmanstemmen hebben, die dus doorslaggevend zijn voor de uitslag.

Nu moeten de kiesmannen 18 december officieel hun stem uit gaan brengen en het resultaat sturen naar de President van de Senaat, de Archivaris van de US en andere aangewezen Federale en Staatsambtenaren. 27 december moeten deze mensen die stemmen ontvangen hebben. 6 januari 2001 worden ze dan officieel in het Congres geteld.

In 24 staten zijn de kiesmannen verplicht te stemmen overeenkomstig de meerderheid van de bevolkingsstem. Tot nu toe heeft altijd 99% van de kiesmannen gestemd naar verwachting.

terug naar
Memorials
Inhoudsopgave

Kaart met overzicht kiesmannen per staat
(donkergrijs =  Gore)
(lichtgrijs = Bush)
(wit met arceringen = onbeslist)
(donkergrijs met arcering = eventueel te hertellen)
(terug naar kiesmannen systeem: terug naar onbesliste kiesman stemmen)

KaartVerkiezingen.jpg (61965 bytes)

(bron: Washington Post d.d. 12.11.00)