PresidentGeworden.jpg (86152 bytes)

 

 

 

 

 

 

Ter wille van de eenheid van het Amerikaanse volk, maar volkomen oneens met de rechterlijke uitspraak zei Al Gore gisteravond in zijn concessie rede dat hij George W. Bush feliciteerde met het "worden" van de President van de USA. Hij feliciteerde hem niet, zoals gebruikelijk, met zijn "verkiezing" tot President van de USA. Daarmee onderstrepend dat niet het volk gekozen heeft, maar de rechters hebben beslist.

Nadat de rechters van het Federale Hoge Gerechtshof op zaterdag met een meerderheid van vijf tegen vier de hertelling van de stemmen in staat Florida hadden gestopt gebeurde, kort samengevat, het volgende.

  • Zeven van de negen meenden dat er inderdaad constitutionele problemen waren met de wijze waarop de stemmen werden herteld in Florida.
  • Vijf van deze zeven kwamen, laat op de avond van de dag dat de telling officieel afgerond had moeten worden, met elkaar overeen dat er geen mogelijkheid was om het probleem op te lossen en de hertelling te voltooien.
  • Twee van deze zeven, Souter (in 1990 aangesteld door George H. Bush maar al gauw een teleurstelling voor de Republikeinen vanwege zijn "liberale" standpunten) en Bryer (aangesteld door Clinton in 1994) meenden dat er nog steeds mogelijkheden waren voor Florida om de hertelling te hervatten.
  • Souter en Bryer beschuldigden beiden het Hof van het veroorzaken van extra tijdsspanningen.
  • Twee van de negen (Bader-Ginsburg, aangesteld door Clinton in 1993 en Stevens, de oudste van allemaal (80) en aangesteld door Ford in 1975) zagen geen enkele constitutionele fout in de door het Hoge Gerechtshof van Florida geŽiste hertelling.
  • Mevrouw de rechter Bader-Ginsburg ging zelfs zo ver de meerderheid van het Hof te beschuldigen van hypocrisie omdat zij in het verleden wel het recht van de afzonderlijke staten had erkend en nu de order tot hertelling van de stemmen van het Florida Hoge Gerechtshof nietig verklaarde. Haar verklaring eindigde dan ook met: "Ik ga niet akkoord", zonder de gebruikelijke toevoeging "met respect".

Met de, eerder vermelde, gebruikelijke meerderheid in dit Federale Hoge Gerechtshof van vijf tegen vier werd George W. Bush de 43ste president van de Verenigde Staten. De Republikeinen gaan nu dus "de waardigheid in het Witte Huis herstellen" (hun campagne slogan), door middel van een verloren volksstemming en met behulp van Republikeinse Rechters.

"Onze teleurstelling moet overwonnen worden door onze liefde voor ons land", zei Al Gore, terwijl mij de tranen in de ogen sprongen…… Het enige wat hem speet was het feit dat hij nu geen kans meer had om verder te vechten. "Te vechten speciaal voor de Amerikanen voor wie lasten verlicht en obstakels verwijderd moeten worden en speciaal voor hen waarvan ik meen dat er niet naar hun stemmen is geluisterd".

Deze mensen gaan inderdaad een moeilijke tijd tegemoet. Meer Republikeinse benoemingen, minder kans op verbetering van de situatie van minderheden. Minderheden die nu in Florida (en wie weet waar nog meer) al geen kans kregen om te stemmen omdat ze niet op lijsten voorkwamen, of omdat ze geen identiteitskaart bij zich hadden, terwijl dat laatste voor de blanke meerderheid niet nodig bleek te zijn. Dat de zwart-Amerikaaanse bevolking weinig kans op verbetering van hun situatie onder Bush ziet, mag blijken uit het feit dat slechts 10% van hen op hem gestemd heeft. Jesse Jackson, de vertegenwoordiger van zwart Amerika en tijdens deze verkiezing ook gezien als vertegenwoordiger van de minderheden zei: "Legaal de president maar niet moreel, want zijn kroon komt van rechters en niet van het volk."

Eisjen

14.12.00

 

    Relevante Links:

terug naar
Memorials
Inhoudsopgave