Campaign3.jpg (16316 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wpe63.jpg (32753 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

WeWantJustice.jpg (14374 bytes)

 

 

De Founding Fathers,

de  verkiezingen

en de drie plagen.


De paus heeft ons laten weten, dat onze zonden ons alleen vergeven kunnen worden via de geestelijke bemiddeling van de rooms katholieke kerk. Andere godsdiensten, waaronder het protestantisme, hebben afwijkingen die zo groot zijn dat hun volgelingen weinig kans maken op een plaats in het hiernamaals. Aldus de Heilige Stoel.

"Onze Natie is een door God gekozen Natie en heeft historisch gezien de opdracht een voorbeeld te zijn voor de wereld", zei één van de kandidaten van de presidentiële verkiezingen van 7 november a.s.

De bekende Poolse journalist Ryszard Kapuscinski stelt in zijn boek "Imperium, ondergang van een wereldrijk", over de voormalige Sovjet Unie, het volgende:

"Drie plagen, drie epidemieën bedreigen de wereld. De eerste is de plaag van het nationalisme. De tweede is de plaag van het racisme. De derde is de plaag van het religieuze fundamentalisme. Deze drie plagen hebben één kenmerk, één gemeenschappelijke noemer: een agressieve, almachtige, totale irrationaliteit. Je kunt nooit doordringen tot iemand wiens geest door een van deze ziektes is getroffen. In zijn hoofd is een heilig vuur dat alleen maar op brandoffers wacht. Elke poging tot een rustig gesprek zal zijn doel missen, want hij wil geen gesprek, hem gaat het om een steunbetuiging".

Toen ik dat las met de verkiezingscampagne via CNN op de achtergrond en de woorden van de Paus nog vers in mijn gedachten dacht ik: "Drie plagen bedreigen de wereld? Die drie zie ik hier dagelijks."

Plaag nr. 1: Nationalisme

"Onze Natie door God gekozen en de opdracht een voorbeeld te zijn voor de wereld."
Eeeh….., sorry, maar eh....., komen slavernij, racisme, uitgeroeide Indianen ("They shouldn't have come on OUR land before us", zei Mel Gibson in de Cowboyfilm "The Maverick"), lynchpartijen, de atoombom op Japan, de doodstraf en de extreem gewelddadige politie allemaal voort uit Gods programma............?

Is de US of A werkelijk zo'n goed voorbeeld voor de wereld? Ze neemt de 37ste plaats op de wereld ranglijst in voor gezondheidszorg en staat op de 24ste plaats wat betreft de levensverwachting. Van de 220 miljoen inwoners leven er 20 miljoen kinderen onder de armoede grens.

En over nationalisme gesproken: is het normaal dat een kinderverjaardagsfeest, bestaande uit een zwempartij in het zwembad hierachter, wordt beëindigd met het volkslied, waarbij alle kinderen met hun rechterhand op het hart staan bij de vlag.....? Doet dat niet denken aan de praktijken in de Communistische Sovjet Unie, terwijl dit toch het voorbeeld is van een Vrije, Democratische Natie?

Plaag nr. 2: Racisme

Twee weken geleden hebben we samen met zoonlief Erik, die toen nog aanwezig was, als enkele van de weinige blanken deel genomen aan de "Redeem the Dream" demonstratie. Ter gelegenheid van de 37ste verjaardag van de beroemde "I have a dream" speech van Martin Luther King kwamen duizenden mensen naar dezelfde plek bij het Lincoln Memorial, waar deze speech gehouden werd, om te eisen dat die droom nu maar eindelijk eens vervuld moest worden.

Het grote punt tijdens deze demonstratie was dat er een einde moest komen aan het onmenselijke politiegedrag ten aanzien van zwarten. Zwarten mogen nu dan stemrecht hebben en apartheid is officieel verboden, maar studies wijzen uit dat zwarten - of andere minderheden - vaker het doel zijn van achterdochtige politieagenten dan blanken. In het afgelopen jaar werden zwarten vijf keer vaker in het verkeer aangehouden dan blanken op de I-95, één van de grootste autobanen hier bij Washington. Ze vormden 17% van de automobilisten, maar 56% van de mensen die aangehouden en ondervraagd werden. Zelfs de zwarte burgemeester van Washington DC beweerde door politieagenten te zijn lastig gevallen. Sommige dingen zijn veranderd, maar op het gebied van politiegedrag is niets veranderd.

Als iemand probeert zijn identiteitsbewijs uit zijn zak te halen en 41 kogels in zijn lijf krijgt dan is "the fight still the same". (Amadou Diallo, New York, 1999).
Als een zwarte jongen opgehangen aan een boom in de tuin van zijn ouders wordt gevonden, omdat, zo gaan de geruchten, hij met blanke meisjes omgaat, dan is "the fight still the same". (Raynard Johnson,  Mississippi, 2000).
Als er nog steeds Universiteiten zijn waar studenten, als ze een relatie aan willen gaan met iemand van een andere kleur, eerst een briefje met toestemming van hun ouders moeten laten zien (Bob Jones University, South Carolina), dan is "the fight still the same" (dezelfde universiteit laat overigens geen  homoseksuelen en niet-katholieken toe).
Als er nu nog hotels zijn, zoals de "Adam's Mark-keten", waar zwarte gasten hogere rekeningen moeten betalen en slechtere kamers krijgen, dan is "the fight still the same".
Als zwarte kinderen veel vaker en veel eerder van scholen geschorst worden dan blanke kinderen, dan is "the fight still the same".

Dominee Al Sharpton, één van de belangrijkste sprekers tijdens deze demonstratie, die met zijn aanhang Clinton in moeilijke tijden door dik en dun gesteund heeft, kwam met het volgende verzoek:
"Mr. Clinton, toen u moreel volkomen verkeerd zat, kwamen wij op voor uw rechten. Wij willen dat u nu opkomt voor onze rechten..."
Luid gejuich onder de demonstranten, gevolgd door het scanderen van: "What do we want?" Beantwoord door het publiek met "Justice!!!!!!".

Plaag nr. 3: Religieus fundamentalisme

90% van de Amerikanen verklaart zich religieus. 30% daarvan is fundamentalistisch (regeren en leven met het oude testament in de hand). 70% gelooft in engelen. 40% zegt dat ze wekelijks naar de kerk gaat in tegenstelling tot ongeveer 10% in Noord Europa (Zweden zelfs 4 procent).

Met de uitspraak "een voorbeeld voor de wereld zijn" in zijn hoofd vroeg Washington Post Journalist Richard Cohen zich af, "kunnen we dan zeggen dat ze daar in Europa moreel een lager niveau hebben dan wij? Ze mogen dan vergeten naar de kerk te gaan en niet bidden voor een voetbalwedstrijd of voordat ze een sauna binnen gaan (..!..), maar ze zorgen beter voor hun armen en ouden van dagen, een groter deel van hun budget gaat naar humanitaire instellingen en Amerikanen zijn helemaal gierig als het gaat om hulpverlening aan het buitenland. Noord Europeanen gaan dan wel niet naar de kerk, maar het aantal mensen dat er een gewelddadige dood vindt is een zevende van dat in de US. Als ze zo weinig naar de kerk gaan, hoe komt het dan dat ze elkaar niet in zulke grote getalen afmaken zoals wij?............." Verder stelde hij de vraag of een dergelijke uitspraak misschien gebaseerd was op een "walgelijk Amerikaans superioriteitsgevoel".

Richard Cohen, een "roepende in de woestijn" heb ik wel eens het idee (om bij de bijbel te blijven). Er is hier inderdaad een constant gebrek aan ootmoed, bescheidenheid, bij politieke en religieuze leiders.

Of je de drie plagen, hier dus aan de orde van de dag, tot een "agressieve, almachtige totale irrationaliteit" kunt verklaren weet ik niet. Wat ik wel weet is, en dan komen we terug bij het Vaticaan, is dat de katholieke kerk hier een "almachtig irrationele" invloed heeft.

In 13 staten van de US is contraceptie een verplicht onderdeel van het ziekteverzekeringspakket. In 9 van deze staten heeft de katholieke kerk door kunnen drukken dat er een zogenaamde "gewetens clausule" werd opgenomen in de wet. Gevolg: als de werkgever het met de katholieke kerk eens is dat contraceptie verboden moet zijn, dan krijgt de werkneemster de pil niet vergoed. (Ziekteverzekeringspakketten lopen hier over het algemeen via de werkgever die ze met een verzekeraar samenstelt, of worden privé aangegaan).

AIDS neemt met grote sprongen toe onder de zwarte bevolking. Aids-campagnes in de kranten bestaan hier uit een pagina-grote foto van allemaal jongelui met daaronder de tekst: "Laat je testen; pijnloos!" Geen woord over condooms, want, zegt de rooms katholieke kerk, die voorkomen zwangerschappen, jammer voor de seksueel overdraagbare aandoeningen..... Volgens een lid van de DC stadsraad is het nog steeds moeilijk om voorlichting te geven over Aids in scholen vanwege bezwaren uit de kerk.

Religie is een "hot item" in de verkiezingscampagne en wordt gepresenteerd als een terugkeer naar "traditionele waarden". De waarden van de Founding Fathers. Jimmy Carter, komende uit het zuiden van de Verenigde Staten en de "Bible Belt", was de eerste presidentskandidaat die verklaarde "herboren" te zijn (tot God bekeerd dus). Sindsdien hebben Bill Clinton, Al Gore en George W. Bush (allemaal "Southerners") dezelfde, stemmen opleverende, kreten laten horen. En laat dat nu juist geheel en al in tegenstelling zijn tot de religieuze en politieke principes van de stichters van de Amerikaanse Republiek.

George Washington, Thomas Jefferson en James Madison, enkele  illustere 'Founding Fathers', eveneens komende uit het zuiden, waren volgens de Amerikaanse Historicus H.W. Brands (Texas A&M University), "Deïsten". "Hun God was niet de persoonlijke God van de Christenen, de Joden en de Moslims, maar de onpersoonlijke horlogemaker die het universum had samengesteld, het op gang had gekregen en het in zijn ééntje verder liet tikken. Hun wetgever was niet Mozes, maar Newton. Jezus was niet heilig, noch de zoon van God, maar een inspirerende onderwijzer die verkeerd begrepen en verkeerd uitgelegd was door hen die zich Christenen noemen".

Washington had er grote moeite mee het woord "God" in publiek uit te spreken. Hij verklaarde zelfs in 1796: "The Government of the United States is not, in any sense, founded on the Christion religion". Jefferson vond het Christendom "de meest verwrongen samenlevingsvorm ooit" en herschreef de Evangeliën, daarbij alles weglatend wat niet "voor rede vatbaar" was. Madison was verantwoordelijk voor het Eerste Artikel van de grondwet, dat de basis vormt voor de scheiding van Staat en Kerk. Een zeer strikte scheiding anders zou er;  "… ruimte ontstaan voor intolerantie, leidend tot vervolging. Een monster dat gevoed door, en welig tierend op zijn eigen gif, langzaam aan zou zwellen tot een grootte en een kracht die alle wetten zou verzwelgen".......

Alle drie waren succesvolle politici. Alle drie werden twee keer tot president gekozen, ondanks dat de bevolking voor een groot deel bestond uit "religieuze vluchtelingen". Destijds liet men religieuze gevoelens thuis tijdens het stemmen en stemde op basis van rede en verstand.

Washington, Jefferson en Madison, als voorbeeld gesteld voor de "traditionele waarden" waarvan de verkiezingscampagnes bol staan, zouden zich te pletter schrikken als ze een dagje mee mochten doen. Elke speech is doorspekt van religieuze uitspraken en een bijeenkomst beginnen en eindigen met gebed is geen uitzondering. Jefferson meende dat als religie een onderdeel zou zijn van de politieke arena "goed regeren en individuele vrijheid gevaar zouden lopen".

De Amerikaanse Verkiezingen; een antropologische ervaring die net zo interessant en verbazingswekkend  is als het 'gepalaver' van stamoudsten onder de mangobomen in Afrika. Bij elke tv-discussie zit ik op het puntje van mijn stoel, genietend en tenenkrommend. Ik wou alleen dat de leiders van dit land wat meer naar hun voorouders luisterden. Misschien wordt het dan een goed regeren, waarbij elk lid van deze maatschappij zijn menswaardige rechten heeft en indivudele vrijheid zo gerespecteerd wordt dat je niet op basis van je huidskleur of sexuele geaardheid beoordeeld wordt.

Eisjen.
19 september 2000

 

 

Achtergrond Informatie en Relevante Links


      Founding Fathers:


       Opinie:

      Religie:

 • Deism
 • "Health Insurance Coverage for Contraceptives Act of 2000." The Archdiocese of Washington calls it an infringement on religious freedom.
  De "Conscience Clause"
  (Artikel in Washington Post)
 • CATHOLIC EMPLOYERS MAY BE FORCED TO PAY FOR CONTRACEPTION
  Washington, D.C., City Council Refuses Conscience Clause. Artikel uit "ZENIT, July 12, 2000 - DAILY DISPATCH - The World Seen From Rome".

       
      Racisme

 

      Politie geweld:

    Fight Police Brutality


     

      Voor cijfers:

 

      De verkiezingen:

   ag_over.gif (1921 bytes)tg_over.gif (1748 bytes)ri_over.gif (2087 bytes)ji_over.gif (1687 bytes)gwbfpphotologo.gif (6963 bytes)

 

      Divers

 • Een recentie van de film waarin Mel Gibson de uitspraak doet "They shouldn't have come on OUR land before us"
  The Maverick

  maverick.jpg (16854 bytes)

terug naar
Memorials
Inhoudsopgave