VanafLincoln.jpg (12297 bytes) Washington Memorials

Gezondheidszorg en homosexualiteit.

Thuiskomend na een bezoek aan zo veel rijkdom, zoals bijvoorbeed in de National Gallery of Art,  is het moeilijk te begrijpen dat er een folder in je brievenbus ligt met de titel; "Gezondheidszorg: Een Recht of een Privilege?". Dat blijkt dan een oproep te zijn van de burgemeester van deze voorstad om, gezien de verwachte, sterk verslechterende situatie in de gezondheidszorg naar een bijeenkomst hierover te komen om je mening te geven. 40.000.000 Amerikanen blijken niet verzekerd te zijn (op een bevolking van ongeveer 250.000.000). Het grootste deel van de onverzekerden bestaat uit werknemers en hun families. Dus zelfs mensen met een baan kunnen in de grootste problemen komen omdat een ziektekostenverzekering geen "recht" is.

Diegenen die hier ook nog weinig rechten hebben zijn de homoseksuelen. Men is bezig met een wet die er voor moet zorgen dat partners van homoseksuelen in overheidsdienst dezelfde rechten in de gezondheidszorg zullen krijgen als de partners van heteroseksuelen. Het rooms-katholieke aartsbisschopdom van deze county staat in de krant met een verzoek aan de overheid "zich niet op een zijspoor te laten brengen, maar zijn middelen te gebruiken daar waar zij het meest nodig zijn: het versterken van het huwelijk en het gezin, het hart van de gemeenschap" en meent tevens dat "deze maatregel het huwelijk als instituut ondermijnt". Hoewel er in de krant op gewezen wordt dat de wet discriminatie op basis van seksuele oriëntatie verbiedt geeft het artikel de indruk dat een groot deel van de bevolking "haar belasting dollars niet gebruikt wil zien aan het ondersteunen van "immorele activiteiten". De enige kerk die zich uitgesproken heeft voor deze maatregel is de Episcopaalse kerk en ziet het als "haar plicht om alle familieleden van haar werknemers, ongeacht hun geaardheid, te ondersteunen" en overweegt tevens een soort huwelijksceremonie voor homoseksuelen toe te staan.

Rechten of priviléges?

Eisjen
18.10.99 «««