Klik op logo's voor:

Home Page - U.S. Department of Defense

 

informatie over:
Operation Noble Eagle

Overzicht US
Military Operations

Dag vier: Operation Noble Eagle

Na telefoongesprekken en uit mails begrijp ik dat wat in Nederland overkomt voornamelijk de wapenkletterende woorden van GeorgeW. Bush zijn. Woorden gesproken op momenten wanneer hij tussen mensen staat die onder omstandigheden, die ze zelf beschrijven als "hel", de resten bergen van wat eens collega's, vrienden en medeburgers waren. Mensen die het liefst direct de vijand in elkaar zouden willen timmeren, al was het alleen maar om af te kunnen reageren. Mensen dus, die moed putten uit wapenkletterende woorden.

Naast deze tekenen van wapengekletter zien wij hier op de televisie, die zo ongeveer 24 uur aanstaat, militaire leiders, zeer hoge overheidsfunctionarissen, de minister van defensie, Rumsfeld, de minister van buitenlandse zaken, Colin Powell en religieuse leiders van diverse achtergronden, die het boze en wanhopige volk vragen vooral geduld te hebben.

Ze maken duidelijk dat het geen enkele zin heeft snel ergens bommen te laten vallen waarbij alleen onschuldige mensen het slachtoffer zullen zijn. Dat dit ook geen enkel nut heeft voor de toekomst. Dat de broeinesten van mensen die geloven de mooiste plaatsen in een hiernamaals te zullen krijgen als zij zo veel mogelijk "ongelovigen" ombrengen gevonden en uitgerookt moeten worden. Dat dit een langzame weg is, die alleen bewandeld kan worden door vastberaden mensen. Mensen die de oorsprong van al deze gekte uit willen roeien met zo min mogelijke onschuldige slachtoffers en met als uiteindelijk doel een wereld waarin we ons weer enigszins veilig kunnen voelen.

Iedereen weet ondertussen wel dat ik geen Bush aanhanger ben, maar uit wat ik dagelijks lees en zie heb ik de indruk dat Amerikaanse leiders vastbesloten zijn terroristische netwerken met wortel en al uit te roeien - ook al is dit een kwestie van jaren en jaren - op een wijze die het land van de "Free and the Brave" eer aan zal doen. "Operation Noble Eagle", zoals het Pentagon het genoemd heeft.

Ik hoop, vanuit het diepst van mijn hart en met mijn hele wezen, dat deze indruk juist is.

Eisjen.
15 september 2001

Washington Memorials